Gestalt to forma psychoterapii, która jest jednocześnie kierunkiem w psychologii oraz swego rodzaju filozofią życia. Jako filozofia z jednej strony wywodzi się z psychoanalizy, a z drugiej - z egzystencjalizmu, fenomenologii oraz buddyzmu zen.

W psychoterapii Gestalt najważniejsze są następujące cele i założenia:

  • holistyczne ujmowanie organizmu,
  • skupienie się na "tu i teraz" - doświadczanie siebie i otoczenia,
  • rozróżnienie uwagi i świadomości,
  • rozszerzanie świadomości na sfery przeżyć, myśli, działań oraz ciała,
  • założenie, że językiem organizmu są emocje,
  • integracja osobowości poprzez zjednoczenie swoich uczuć, pragnień, sądów i fantazji,
  • wzrost swojego potencjału i wzmacnianie autentycznych pragnień i potrzeb.

O tym, w jaki sposób prowadzona jest psychoterapia Gestalt w Warszawie, można przeczytać na stronie psychoterapeuci.pl.

00-833 Warszawa, ul. Sienna 72/0

NIP: 9511482312

http://www.psychoterapeuci.pl/

2017-08-07 12:25:44

Psychoterapia gestalt Warszawa | http://www.psychoterapeuci.pl/

F.P.H.U. PROBOX Krzysztof Kuć

05077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 58

Macromedica Centrum Medyczne

00754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 26

GNcd

03290 Warszawa, ul. Jasiniec 1